VCA Vol

VCA VOL

 

Geef je leiding aan medewerkers? Dan ben je verplicht om een VCA VOL diploma op zak te hebben als je werkt op een locatie waar VCA verplicht is. Met een VCA VOL diploma op zak houdt je rekening met het milieu en jouw eigen gezondheid. Maar ook de gezondheid van jouw medewerkers weet je te borgen. Ook ben je verantwoordelijk om maatregelen te treffen op locatie, zodat ongevallen worden voorkomen. 

 

Een VCA-VOL opleiding bestaat uit een dag. Het examen wordt op een andere dag afgenomen op een examen locatie naar keuze.

Bij voldoende deelname komt de examinator op de les locatie.

Deze opleidingsdag start om half 9 en eindigt om half 5. Onze leslocatie is bij Café Zaal De Bijenkorf te Hooge Mierde. 

 


VCA BASIS

Met basisveiligheid VCA krijgen medewerkers een vorm van basiskennis mee van veiligheid, gezondheid en milieu. Je weet veilig te werken in omgevingen die vaak risicovol zijn. Daarbij leer je rekening te houden met het milieu en gezondheid van jezelf en jouw collega’s. Wanneer je gaat werken voor een aannemer dan heb je een VCA basis (of basisveiligheid VCA) nodig om te werken op bouwterreinen of risicovolle omgevingen.

 

 

Een VCA-BASIS opleiding bestaat uit een dag. Het examen wordt op een andere dag afgenomen op een examen locatie naar keuze. Bij voldoende deelname komt de examinator op de les locatie. Deze opleidingsdag start om half 9 en eindigt om half 5. Onze Les locatie is bij Café Zaal De Bijenkorf te Hooge Mierde. 

Lesprogramma

VCA Vol / Basis

Deze cursus richt zich specifiek op de extra uitdagingen waarmee je (als leidinggevenden) te maken krijgen. Het gaat dan niet alleen om de eigen veiligheid en essentiële kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, maar ook dat van de teamleden (waaraan leiding wordt gegeven).

De VCA VOL cursus speelt in op de extra verantwoordelijkheden die operationeel leidinggevenden en ZZP’ ers dragen ten opzichte van uitvoerend personeel.

 


De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod tijdens de eerste lesdag:

 • Regelgeving en veiligheidsregels 
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Gevaar, risicobeheersing en preventie
 • Veiligheid op de werkplek (Ergonomie, installaties, signalering en markering)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen (Machines en gereedschappen)
 • Specifieke werkzaamheden
 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit
 • Brand en explosie
 • Ongevallen en noodsituaties

* De diepte van de stof hangt af van de cursus. Bij VCA Vol wordt er dieper ingegaan op de stof en extra nadruk gelegd op niet alleen de eigen veiligheid maar ook die van de medewerker(s).